جمعه 11 اسفند 1402

بیانیه مسئولیت اجتماعی

بیانیه مسئولیت های اجتماعی 
مسئولیت اجتماعی یکی از رویکردهای نوین شرکتی است که توسط سازمانهای پیشرو مورد توجه قرار گرفته و در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح بوده و نهایتاً منجر به رضایتمندی جامعه می گردد.

مسئولیت اجتماعی سازمان (Corporate Social Responsibility) به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیط است و با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می‌کند که براساس آن، شرکت‌ها به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهبود بخشیده و از انجام اموری که منجر به تخریب وضعیت جامعه می‌شود نیز پرهیز می نمایند. پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت شرکت در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته‌ها و انتظارات جامعه دارد.
در این بین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان شرکتی با ماهیت خدمات رسانی به مردم، تلاش دارد بهینه ترین خدمت رسانی را از طریق شناسایی نیازهای ذینفعان خود و با تحقق رسالت شرکت مبتنی بر توزیع نعمت پاک و ایمن گاز طبیعی در بین متقاضیان بیشترین نقش را در حفظ محیط زیست ایفا نموده و با عمل به تعهدات خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی بیشترین رضایت  ذینفعان را کسب نماید.
این شرکت خود را متعهد به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت درباره عموم کارکنان دانسته  و با برنامه ریزی و نظارت مستمر برای عملکرد مسئولانه در تمامی فرآیندهای اجرایی پایبند می باشد.
 
                                                                                                                سیدرضا رهنمای توحیدی
                                                                                                    مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی