جمعه 11 اسفند 1402

پیشنهادات و درخواست ها

مخاطبین محترم، مدیریت محترم سازمان ها و ادارات و نهادهای مردمی
 
مسؤولیت اجتماعی، وظیفه ای اخلاقی در قبال جامعه است که همه را به رعایت حقوق همنوعان و حفظ منابع طبیعی آیندگان سوق می دهد، در همین راستا شرکت گاز استان نیز به عنوان شرکتی با ماهیت خدمت رسانی به مردم محترم تلاش دارد با بکارگیری روش های نوین، مدیریت ریسک ها، توسعه رفاه در اقصی نقاط استان، توزیع ایمن گاز، توزیع گاز در بخش های صنعتی به منظورحفظ محیط زیست، قانون مداری و حذف گلوگاه های فساد سازمانی و امور خیریه در تحقق مسؤولیت های اجتماعی خود تلاش نماید، لذا بدین وسیله از تمامی مخاطبین محترم که راهکار، نظر، پیشنهاد و یا درخواست همکاری درخصوص موارد اعلامی را دارند، تقاضا دارد با تکمیل فایل زیر نظرات و درخواست های خود را کارگروه مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز انتقال دهند، بدون شک افزایش تعاملات و همکاری ها زمینه ساز نیل به جامعه ای قانون مدار و اخلاق   محور خواهد بود.