چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403

استاندارد مسئولیت اجتماعی

استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت/ سازمان (ایزو 26000)

استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت‌/ سازمان‌ یکی از آخرین استانداردهای مدیریتی است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد تحت عنوان «ایزو26000» تدوین و منتشر شده است. این استاندارد بین‌المللی با رویکرد چند ذینفعی و با همکاری کارشناسانی از بیش از 90 کشور و 40 سازمان جهانی و یا منطقه‌ای بزرگ که در ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مشغول به فعالیت هستند، تدوین و توسعه یافته است. این کارشناسان از شش گروه عمده از ذینفعان انتخاب شده‌اند که عبارتند از: مصرف‌کنندگان، دولت، گروه‌های صنعتی و صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs)، حوزه‌های تحقیقاتی، دانشگاهیان. استاندارد 26000 در تمامی سازمان‌های کوچک و بزرگ، دولتی و خصوصی کاربرد دارد و هدف آن ارائه خدمات مناسب به مشتریان و احساس مسئولیت سازمان‌ها در قبال مردم و محیط زیست است. این استاندارد تاکید ویژه‌ای بر نتایج و پیشرفت‌های مربوط به اجرای مسئولیت اجتماعی دارد. هدف این استاندارد تغییر دادن الزامات و قوانین حکومتی نیست بلکه از طریق آن هر سازمانی تشویق می‌شود از لحاظ اجتماعی مسئولانه‌تر عمل کند.
در استاندارد 26000، موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت/سازمان در هفت  محور مورد توجه است: حاکمیت شرکتی/ سازمانی، حقوق بشر، فعالیت‌های کاری کارکنان، محیط زیست، کسب و کار منصفانه، موضوعات مربوط به مصرف‌کننده، توسعه و همکاری با جوامع محلی.
 
چارچوب گزارش دهی یکپارچه مسئولیت اجتماعی شرکت
 
چارچوب گزارش دهی یکپارچه مسئولیت اجتماعی شرکت تحت عنوان «Global Reporting Initiative» یا اختصارا GRI  قالب جدید گزارش دهی پایداری شرکت‌هاست که از سوی یک سازمان بین المللی پیشرو به همین نام عرضه شده و اکنون بطور گسترده در دنیا توسط شرکت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چارچوب، يک سيستم گزارش‏دهي است که شاخص‏‌‌ها و روش‏‌‌هايي براي اندازه ‏گيري و گزارش‏دهي اثرات سازمان و عملکرد آن در حوزه‌هاي کلان اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست را ارائه مي ‏دهد. در اين چارچوب، اصول و موارد استانداردي ارائه شده است که سازمان‌ها با کمک ‌آن‌ها مي ‏توانند اثرات و عملکرد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي خود را گزارش کرده و به درک بهتری از فعالیت‌ها و تأثیرات خود برسند و آن‌ها را در استراتژی‌های شرکت لحاظ کنند. در واقع، اين چارچوب‌ بر حوزه‌‌‌هايي تمرکز دارد که آثاري مهم و معنادار بر جا گذاشته و در نهايت به خلق ارزش براي مشتريان و ذي‌نفعان شرکت یا سازمان منتهي مي‌شود.
سازمان GRI، استفاده از چارچوب گزارش‏دهي پايداري را به عنوان روشي به منظور پايدارتر شدن شرکت‌ها و مشارکت بيشتر آن‌ها در توسعه پايدار ترويج مي کند. روند تکاملی چارچوب‌‌‌ گزارشدهی هر چند سال یکبار به صورت انتشار نسخه‌های بهبود یافته، از طرف این سازمان دنبال می‌شود. آخرین نسخه این چارچوب‌‌‌ که به G4 شهرت دارد، از سال 2015 ملاک گزارش دهی است. شاخص‌‌‌های اصلی و فرعی این چارچوب در سه بخش ویژه اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی توزیع شده و ملاک گزارشدهی مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست.