جمعه 11 اسفند 1402
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 5

کتابچه قاتل نامرئی (نگاهی به حوادث واقعی ناشی از گاز طبیعی در استان)

این کتابچه داستان حوادث واقعی گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی می باشد.