شنبه 1 آبان 1400
تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399
کد 2

طرح جامع آموزش مجازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی

با شیوع بیماری کرونا و عدم امکان اجرای برنامه های فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی بصورت حضوری و فیزیکی، شرکت گاز استان سیاست های آموزش مجازی را در دستور کار اقدامات خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، سخنگوی این شرکت در این خصوص گفت: امسال با پیگیری اقدامات اجرایی در حوزه مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی و همکاری های تنگانگ با کارگروه استانی مقابله با مسمومیت ناشی از گازها، از تمامی ظرفیت های مجازی و غیرحضوری در آموزش اقشار مختلف جامعه بهره گرفته شده است.
غلامرضا قنبری با اشاره به مزیت تفاهم نامه های منعقده در سطح دستگاه های اجرایی استان افزود: امسال با هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش استان، طرح مجازی آموزش دانش آموزان از طریق برنامه های نرم افزاری مربوطه در گروه های مجازی مربیان آموزشی، دانش آموزان و اولیاء اجرا گردیده است.
وی در خصوص محتواهای آموزشی مصرف ایمن و بهینه از گاز، مجدداً تأکید نمود: تمامی محتواهای علمی بر اساس نتایج پروژه های پژوهشی و نیازسنجی از جامعه هدف، تهیه و تدوین گردیده است.
قنبری درخصوص میزان استقبال و بازدید گروه های مختلف حوزه آموزش و پرورش از محتواهای مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی، تصریح کرد: از آذرماه سال جاری، 382 هزار و 590 دانش آموز،‌24 هزار و 254 گروه مربیان آموزشی و 141 هزار و 250  گروه اولیاء از محتواهای آموزشی شرکت گاز استان بازدید داشته اند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان با اشاره به سایر برنامه های در حال اقدام این شرکت در حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: برگزاری دوره آموزش مربیان به عنوان اثربخش ترین منابع همیار شرکت گاز در انتقال مفاهیم ایمنی و مصرف بهینه به دانش آموزان، از مهم ترین برنامه های اجرایی ماه های پیش رو خواهد بود.