جمعه 11 اسفند 1402
تاریخ : شنبه 18 بهمن 1399
کد 16

سپاسنامه تدوین و ارائه گزارش پایداری مسؤولیت های اجتماعی

تدوین و ارائه گزارش پایداری مسؤولیت های اجتماعی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مشترکاً، مورد تقدیر از سوی مهندس تربتی، معاون محترم وزیر نفت و مهندس طالبیان مشاور اجتماعی وزیر نفت در پنجمین همایش مسؤولیت اجتماعی وزارت نفت قرار گرفت.